Триъгълник

Триъгълник
Алеко чул приближаващия се водопад. (из ученическо съчинение)
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя