Триъгълник и трапец

Триъгълник и трапец
Наоколо беше тихо, като че всички бяха измрели... Каква красота!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя