Комбинаторика

Комбинаторика
Докато спартанците ходели на война, жените им раждали деца. За тази цел те били тренирани от най-ранна възраст.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя