Коренуване на реални числа

Коренуване на реални числа
Учител към ученик: - Ти кой номер си? - Димитър.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя