Анкети

Учител по психология: - Двама древногръцки философи, всъщност единият е древногръцки, другият немски, но пак от 18 век.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя