Анкета
Кога си пишеш домашните?
преди училище (53 %)
преди училище
в междучасието преди часа (18 %)
в междучасието преди часа
в някой друг час (14 %)
в някой друг час
не си ги пиша (15 %)
не си ги пиша
И Райна Кабаиванска развяла знамето... (из кандидат-студентски изпит по история)
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя