Анкета
Има ли униформи в твоето училище?
да, но не ми харесват (26 %)
да, но не ми харесват
да, и ми харесват (12 %)
да, и ми харесват
не, и не бих искал (37 %)
не, и не бих искал
не, но бих искал (25 %)
не, но бих искал
Тениската на моряка беше разкопчана догоре.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя