Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна (9 %)
да, лятото ми омръзна
категорично не (43 %)
категорично не
и да, и не (27 %)
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя (21 %)
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя
В едно и също време с Шекспир пишел и Мигел Сервантес. Той написал „Донки Хот”. Следващият велик автор бил Джон Милтън. Милтън написал „Раят изгубен”. После жена му умряла и той написал "Раят възвърнат"
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя