Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна (9 %)
да, лятото ми омръзна
категорично не (43 %)
категорично не
и да, и не (27 %)
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя (21 %)
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя
А в това време пристигнал консулът във файтон с пушеци и прах.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя