Кравите тежко въздишали, докато мислели за главният герой, който дори не ги забелязвал в тъмнината.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя