Добрите бъгтерии се хранят с трупове, а лошите причиняват болести по хората. (контролно по биология)
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя