Видео Видео

Двама ученици в лафката. Единият: Искам една целувка! Ама голяма! Лафкаджийката: 27 стотинки. Другият: Е, много скъпо за една целувка! Пък и вие не сте първа младост!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя