Видео Видео

Ученик се смее тъпо по време на час. Учителят: - Виж му погледа! Да не си объркал цигарите, бе?!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя