Видео Видео: Виртуален изпит по Български език и литература

Званецът вазвести вазбуждането на големеца. (правописът запазен)
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя