Видео Видео: Виртуален изпит по Български език и литература

По брега на реката вървял Челкаш и през скъсаните му панталони се виждал пролетарският му произход.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя