Видео Видео: Решаване на задача за 8-ми клас

На брега доячката дояла крава, а в реката всичко се отразявало наопаки.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя