Видео Видео: Решаване на задача за 8-ми клас

Учител към ученик: - Ти кой номер си? - Димитър.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя