Видео Видео: Решаване на задача за 7-ми клас

Абрахам Линкълн е роден в дървена колиба, която построил собственоръчно.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя