Видео Видео: Решаване на задача за 6-ти клас

Учител по математика: ...ето сега ще пъхнем един корен отдолу и членовете ви ще изпопадат...
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя