Видео Видео: Как да сложите цвят и настроение на Mozilla Firefox

Сутрин татко изпълнява мъжките си задължения и после мама му дава кафе.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя