Забавно

 • Слънцето никога не залязва над Британската империя тъй като Британската империя е на изток, а слънцето залязва на запад.

 • На екскурзия учител дава инструкции: - Ако някой се изгуби - 12:30 среща тук.

 • В стаята влиза непознат учител. Ученик: - Тебе кой те пусна в час, бе?!

 • От ученическо съченение на тема "Какъв искам да стана": Я сакам да станем от ония, къде подигат балерините.

 • Разгадавали са криволиците на техния правилен път.

 • Людвик XIV бил на пет години, когато се родил баща му. Той живял до смъртта си в 1715 година. Людвик XIV бил заобиколен от благородници които се наричали куртизани. Жените им се наричали куртизанки. Дворецът му бил винаги добре изметен и блестящ, поради което бил наречен Крал-слънце.

 • Живея с майка си и баща си, който е починал.

 • Хан Крум издебнал самозадоволените ромеи в дерето и ги изненадал отзад.

 • С възторг Вазов рисува боят на Шипка. А когато идва помощта с кораба "Радецки", се сбъдва заветната мечта на Вазов.

 • Ню Йорк закъснява спрямо гринуичкото време, защото Америка е открита много по-късно.

 • Учител пише 6 на сравнително слаб ученик: - Имаш голям израстък.

 • Самуел Морз изобретил код за телепатия.

 • Учител по информатика: - Деца, моля стойте малко по-далеч от компютрите, че нали знаете какви вируси има...

 • Учител по време на час: - Двамата отсъстващи ми пречат, особено втория, на който не му млъкват устата!

 • Тогава кошутата погледнала с подмокрени очи. (из свободно съчинение в седми клас)

 • Учител по английски език: - This excercise don't for you!

 • Учител обяснява урока си: - Вероятно има хора, на които по-трудно им влиза.

 • Баба Илийца бръкнала в пазвата си, но там не намерила нищо освен малко сухи корички.

 • Този държавник отива да инквизира житцето на бедния народ.

 • Макар и гражданка, лелята изглежда не познавала съвременната козметика, понеже си ходела с космите по брадата, както я е майка родила.

 • Понеже лодкарят отказал да я прекара, баба Илийца измъкнала кола и сама се прекарала.

 • Кравите тежко въздишали, докато мислели за главният герой, който дори не ги забелязвал в тъмнината.

 • Под ръководството на Партията се откриват модерни форми на разплод.

 • Стихотворението е написано в рима, което нерядко се наблюдава при поетите.

 • Лирическият герой на Вапцаров са селяните, с увиснали мустаци и потури, в които обаче има нещо силно, здраво и желязно...

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Лелята на лирическия герой, която била още старата майка на Ангелинка, стърчала в средата на стаята с двата си зеленясали зъби като пещера.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя