Задачи

Пишете ни на кой урок по математика сте в момента!
Ние ще публикуваме актуалната информация своевременно!
През деня Земята се върти около Слънцето, а през нощта около луната. Като се върти Земята показва задницата отпред и предницата отзад. Земните меридиани разделят Земята на 24 парчета. Те служат за да въртят Земята около луната. Има два тропика: тропика на Рака и тропика на Проказата ...