Задачи

Пишете ни на кой урок по математика сте в момента!
Ние ще публикуваме актуалната информация своевременно!
Генерал Вазов бил истински мъж и спял с обикновените войници.