Задачи

Пишете ни на кой урок по математика сте в момента!
Ние ще публикуваме актуалната информация своевременно!
Алеко чул приближаващия се водопад. (из ученическо съчинение)