Задачи

Пишете ни на кой урок по математика сте в момента!
Ние ще публикуваме актуалната информация своевременно!
По площада, марширувайки, минаха танкове.
До кой урок сте?
Напиши ни до кой урок сте в училище!
Клас:
Учебник:
Урок:
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя