Кравите тежко въздишали, докато мислели за главният герой, който дори не ги забелязвал в тъмнината.