Кравата е голямо животно с четири крака по ъглите.