Разговор в междучасието преди география: Ученик 1: Ще бягаме ли по география? Ученик 2: Защо? Ученик 1: Имаме заместник - Коцев. Ученик 2: К'о? Ученик 3: ...цев.