10 клас

Издателство “Архимед”

Учител по математика: ...ето сега ще пъхнем един корен отдолу и членовете ви ще изпопадат...