10 клас

Издателство “Архимед”

Дядо Матейко след смъртта на своята бабичка, заживява с кротката си магаричка.