10 клас

Издателство “Просвета”

Самуел Морз изобретил код за телепатия.