На брега доячката дояла крава, а в реката всичко се отразявало наопаки.