Учител прави забележка към ученик: - Твоята глава ще изяде твоята уста! Сам ще си изядеш главата!