Г-жо, госпожата по биология нещо се обърка и си остави костите тука. (става дума за макети)