Той бил бедна душица - имал само едни гащи на гърба си.