11 клас

Издателство “Просвета”

Днес учихме за едноклетъчни животни - за амебата и ЧАТАЛЧЕТО. (ученик за урока по природознание)