Дядо Матейко след смъртта на своята бабичка, заживява с кротката си магаричка.