Тогава кошутата погледнала с подмокрени очи. (из свободно съчинение в седми клас)