Учител по физика изпитва: - По какво се предават радио вълните? - По радио точката.