Учител прави забележка на шумен клас: - Тихо! - Няма го.