- Г-жо, отивам да се самоубия! - Добре, ще ти пиша неизвинено.