Учител пише 6 на сравнително слаб ученик: - Имаш голям израстък.