Няма решени задачи за този клас.
Алеко чул приближаващия се водопад.