По брега на реката вървял Челкаш и през скъсаните му панталони се виждал пролетарският му произход.