Не съществува такъв учебник.
По площада, марширувайки, минаха танкове.