Не съществува такъв учебник.
Янко музиканта сам си правел свирки.