Не съществува такъв учебник.
Изпитване по география: - Коя е столицата на Израел? - Ирак.