Не съществува такъв учебник.
Агамемнон и Менелай са били братя, но това се знае със сигурност само за първия.