Не съществува такъв учебник.
Тогава майката на Христо го внесла във ваната.