Не съществува такъв учебник.
Добрите бъгтерии се хранят с трупове, а лошите причиняват болести по хората. (контролно по биология)