Не съществува такъв учебник.
Лодката плавала по живописните брегове на реката. (из ученическо есе)