Не съществува такъв учебник.
Този държавник отива да инквизира житцето на бедния народ.