Разгадавали са криволиците на техния правилен път.