Анна се хвърлила под влака и той дълго влачил жалкото й съществувание.