Доячката слезе от трибуната и на нея веднага се качи председателят.