Баба Илийца не обръща внимание на факта, че е жива.