Няма решени задачи за този клас.
Големият град направил Павел ненормален, благодарение на това умряла жена му. (съчинение)