Стихотворението е написано в рима, което нерядко се наблюдава при поетите.