Андромаха се пожертвала за сина си. Тя е образец за гръцка девица.