Понеже лодкарят отказал да я прекара, баба Илийца измъкнала кола и сама се прекарала.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя