Не съществува такъв учебник.
Баба Илийца бръкнала в пазвата си, но там не намерила нищо освен малко сухи корички.