Не съществува такъв учебник.
Реката извира от дупка и тече до билото на Черно море.