Не съществува такъв учебник.
Под ръководството на Партията се откриват модерни форми на разплод.