Не съществува такъв учебник.
Графинята пътувала в карета с надигната и сгъната на хармоника задна част.