Не съществува такъв учебник.
Дох Кихот бил 50 годишен младеж с плешив кон.