6 клас

Урок 71, Задача 1

Задача: 1 | 2 | 3 | 5 | 6

Задачата е от първи учебен срок и ще бъде активна отново през следващата учебна година.Понеже лодкарят отказал да я прекара, баба Илийца измъкнала кола и сама се прекарала.