Не съществува такъв учебник.
Художникът бил поразен от позата на нейното лице.