Не съществува такъв учебник.
Учител иронично: Уу, вие ме изплашихте направо! Ученик: Ама то и вие не сте много хубава...