Не съществува такъв учебник.
Гутенберг изобретил Библията.