Жените от племето пееха и танцуваха около огъня, а малките членове oтмерваха ритмично такта.