Плевен на три пъти въстаниците го превземат и на четвъртия успели.