7 клас

Издателство “Архимед”

Учител по математика: - Вие решавали ли сте някога алгоритъм? Защото аз не съм.