7 клас

Издателство “Просвета”

Има твърди, течни и грациозни тела. Под действието на топлината телата се разширяват. Пример за това: през лятото дните се удължават.