7 клас

Издателство “Просвета”

Добрите бъгтерии се хранят с трупове, а лошите причиняват болести по хората. (контролно по биология)