Едно време живеели големи животни, наречени динозаври, които поради смяна на сезона измрели.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя