Друга приказка разказва за Вилхелм Тел, който пускал стрели през ябълка докато стоял на главата на сина си.
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя