Учител прави забележка към ученик: - Твоята глава ще изяде твоята уста! Сам ще си изядеш главата!
Анкета
Тръгва ли ви се отново на училище?
да, лятото ми омръзна
категорично не
и да, и не
какво значение има, след като трябва да ходя, ще ходя