Няма решени задачи за този клас.
Сутрин ученик среща учител по коридорите: Ученикът сънен: Добър ден! Учителят също сънен: Добър вечер!