Няма решени задачи за този клас.
Дядо Матейко след смъртта на своята бабичка, заживява с кротката си магаричка.