Големият град направил Павел ненормален, благодарение на това умряла жена му. (съчинение)