Не съществува такъв учебник.
Дядо Матейко след смъртта на своята бабичка, заживява с кротката си магарица.