Не съществува такъв учебник.
В отсъствието на Онегин Татяна често ходела в кабинета му, където постепенно се превръщала от девойка в жена.