8 клас

Урок 63 – 64, Задача 1

Задача: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Задачата е от първи учебен срок и ще бъде активна отново през следващата учебна година.Има твърди, течни и грациозни тела. Под действието на топлината телата се разширяват. Пример за това: през лятото дните се удължават.