Не съществува такъв учебник.
Учител по време на час: - Двамата отсъстващи ми пречат, особено втория, на който не му млъкват устата!