Не съществува такъв учебник.
Турците налитали на българите, като лешояди на мърша.