Не съществува такъв учебник.
В. Левски ходи из страната гол и бос, за да възбужда народа.