Не съществува такъв учебник.
Той бил бедна душица - имал само едни гащи на гърба си.