Учител предава урок, докато в стаята се чува говор: - Това са функционални групи, които съдържат... Георги и Калоян!!!