9 клас

Издателство “Архимед”

Онегин излязъл през задния проход и си отишъл.