9 клас

Издателство “Просвета”

Изкуственото осеменяване е когато ветеринарят замества бика.