9 клас

Издателство “Просвета”

Забележка в дневник: "Номер 4 и 10 изгонени за неспазване на училищния правилник. Напуснали часа самоволно."