9 клас

Издателство “Просвета”

След завземането на властта от Мусолини, населението на Италия се удвоило благодарение на личните му заслуги.